برای همه دانش آموزان پیش میاید که مدتی کوتاه و یا حتی طولانی انگیزه خود را برای درس خواندن از دست میدهند، حال دلایل این امر بسیار مختلف و گوناگون است. بطور مثال یکی افکارش را نمیتواند روی موضوع متمرکز کند یا کسی دیگر حوصله ی درس خواندن را ندارد، یا حتی برخی نشست و برخاستها و صحبت با افراد مختلف ممکن است فکر دانش آموز را بهم بریزد، یا مشکلات خانوادگی و اتفاقهای ناگوار که آرزو میکنیم برای هیچ کسی رخ ندهد و هزارن دلیل دیگر…..

اما به راستی میتوان با وجود اتفاق افتادن هرکدام ازین دلایل انگیزه و هدف خود را برای ادامه دادن در این مسیر حفظ کنیم؟

باید گفت بله! اما واقعیت امر این است که هرچه دلیل این موضوع بزرگتر باشد متعاقبا شما هم باید بیشتر تلاش کنید. یعنی چیزی نشدنی نیست، اما خب بطور مثال ممکن است این موضوع با یک جابجایی ساده در محیط مطالعه حل شود یا اینکه ممکن است به کمی بیشتر از یک جابجایی نیاز باشد.

به هر روی ما کلیاتی رو برای بیشتر کردن انگیزه شما در مسیر توضیح خواهیم داد که امیدواریم به شما کمکی هرچند کوچک کرده باشد.

بخشاول: فضاییمناسببرایمطالعهخودایجادکنید!

  • یک مکان آرام انتخاب کنید: مهمترین ویژگی این فضا سکوت و آرامش است و محیط باید عاری از صداهایی باشد که معمولا تمرکز شما را بهم میریزد مگر از آن دسته از افرادی باشید که میتوانند در محیطهای کمی شلوغ هم مطالعه داشته باشند که البته اگراین افراد هم در محیط نسبتا مناسب قرار بگیرند عملکرد و بازدهی مطالعه‌شان بیشتر خواهد بود. درهرحال این محل میتواند اتاقتان، کتابخانه، یا یک کافه باشد. چیزی که مهم میباشد این است که حتما محیط را بر طبق عادات خود باید انتخاب کنید. فقط بهتر است سعی کنید که محیطی که انتخاب میکنید ترجیحا دوستانتان نباشند.
  • امکانات لازم نوشت افزاری و تنقلاتتان را مهیا کنید: بهتر است قبل شروع مطالعه هرچه لازم دارید را کنار دستتان آماده بگذارید، کاغذ، قلم، خودکار، هایلایتر و …. همچنین مقداری تنقلات پیش خود بگذارید تا هر چند دقیقه یکبار استراحتی 5دقیقه‌ای کنید و با نوشیدن آب و این تنقلات سالم کمی انرژی خود را بازگردانید. منظور از تنقلات سالم آجیل و میوه است، سعی کنید از شیرینیجات و فست فودها استفاده نکنید چون مدت کوتاهی انرژی شما را بالا میبرند ولی بعد از مدت کوتاهی احساس خوابالودگی به شما دست خواهد داد.

بخشدوم: عواملیکهمانعتمرکزشمامیشودراازبینببرید!

  • لباس مناسب بپوشید: سعی کنید لباس و در کل پوششی داشته باشید که باعث حواس پرتیان نشود. مثلا لباس خیلی تنگ یا خیلی گشاد یا اگر در کتابخانه میروید علاوه بر لباس، کفش مناسب. ترجیحا حین مطالعه موهای خود را ببندید تا جلوی صورتتان نریزد و یا باعث نشود حین مطالعه با موهای خود بازی کنید، حتی کوچکترین عامل هم ممکن است منجر به از دست رفتن تمرکزتان شود.
  • گوشی همراه خود را در حالت بیصدا بگذارید: زمان مطالعه وقت مناسبی برای صحبت کردن نیست، اگر ممکن است کسی نگرانتان شود از قبل هماهنگ کنید که در این تایمها نمیتوانید پاسخگو باشید و زنگ تلفنتان را نمیشنوید. همچنین بهتر است تلفن خود را دور از دسترس خود یا در کیف خود قرار دهید؛ زیرا اگر در دسترستان باشد ممکن است مداوم آن را چک کنید.

بخشسوم: هدفخودازدرسخواندنراتعیینکنیدوبهاهدافکوتاهترتجزیهکنید!

  • اهداف خود را به پارت‌های کوچکتر تقسیم کنید تا دست یافتنی تر و مشهودتر باشند: مثلا بجای اینکه بگویید باید عربی خود را قوی کنم، بگویید باید قواعدم را قوی کنم. با این روش هدف مشخص تری در آغاز مطالعه دارید و در پایان مطالعه هم میتوانید ببینید چقدر به هدفتان نزدیک شده‌اید.
  • بعد از رسیدن به اهدافتان یک جایزه به خود بدهید: این جایزه باید متناسب با هدف شما باشد یعنی اگر همزمان با رسیدن به هدفتان درستان هم به پایان رسید و درواقع این هدف نهایی‌تان بوده میتوانید هرکاری دوست دارید انجام دهید فیلم ببینید، بازی کنید و …… اما اگر یکی از پارت‌های کوچک بوده بهتر است جایزه تان در حد استراحت یا خوردن خوراکی و …. باشد.

بخشچهارم: یکبرنامهوطرحدرسیداشتهباشید!

  • با یک برنامه ریزی مشخص جلوبروید: اینکه  فقط بگویید ((باید این هفته شروع کنم به درس خواندن)) هیچ فایده‌ای ندارد. هنگامی که روی کاغذ برنامه مطالعاتی مینویسید به طور طبیعی خود را مستلزم این میدانید که انجامش دهید و درصورتیکه هم که انجامش ندهید قطعا دچار عذاب وجدان خواهید شد. گاهی حتی لازم نیست یک برنامه ریزی قوی وحرفه ای داشته باشید، دراین حد که تکلیف خود را مشخصا بدانید کافیست.
  • سروقت مطالعات خود را انجام دهید و به تعویق نیندازید: درس خواندن را برای دقیقه 90 نگذارید و قبل ازینکه به شب امتحان برسید و با 100 صفحه کتاب مواجه شوید از چند روز قبل شروع کنید و قسمت بندی کنید و در آخر یک برنامه دوره سریع هم برای شب امتحان بگذارید. اگر امتحاناتتان فشرده است پس حداقل از 1ماه قبل برنامه‌ش را بریزید.

بخشپنجم: حالبعدازاتماماینکارهاشروعبهدرسخواندنکنید!

گاهی با انجام دادن تمام این مراحل بازهم شروع کردن کمی سخت و پر وقفه است. این به دلیل ترس های شماست. مثلا ترس از به موقع تمام نکردن دروسی که مشخص کردید یا ترس از نفهمیدن یا یادنگرفتن مطالب و کلی ترس های دیگر…. اما چیزی که واقعیت دارد اینست که بهرحال ترس از شروع به شما کمکی نخواهد کرد و شما به هرحال مجبور به شروع خواهید شد پس بهتر است خیلی روراست به این ترسها بگویید گم شوند چون فقط وقت شما را هدر میدهند و این نکته هم بدانیدکهکمدرسخواندنخیلیبهترازهیچنخواندنوتلنبارشدنمطالباست. پیشنهاد میکنیم برنامه را خیلی سنگین نریزید و اگر از بابت فصلی نگرانید یا دوستش ندارید بطور مثال نصف فصل را امروز و نصف دیگرش را فردا بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *